luontaishoidot osa terveydenhoitoa

Suomalaiset ovat hyvin tietoisia oman terveytensä hoitamisen keinoista ja maailman innokkaimpia etsimään netistä tietoa terveytensä ongelmiin. Sen lisäksi, että he haluavat yhdessä lääkärin kanssa miettiä terveyttään ja ratkaisuja sen ongelmiin, suuri osa käyttää itse erilaisia luontaisen hoitamisen muotoja kuten erilaisia liikuntamuotoja, lisäravinteita, terveellistä ruokavaliota sekä käy luontaishoidoissa joko säännöllisesti tai satunnaisesti.

Luontaishoitoihin voidaan lukea suuri määrä erilaisia metodeja, joista osasta on tehty enemmän tutkimuksia, joistain ei ole vielä tehty suurta määrää tutkimuksia. Suomessa luontaishoitamisen metodien ottamiselle mukaan viralliseen terveydenhoitoon ollaan vasta kunnolla heräämässä, olemme siis Euroopan ja koko maailman jälkijunassa tässä asiassa. Luultavasti tämä on myös syynä siihen, ettei Suomessa ole tehty paljon tutkimuksia luontaishoidoista, lähes kaikki koulutukset ovat vielä yksityisellä sektorilla jne.

Yhdistävällä lääketieteellä on paljon suuria hyötyjä. Luontaisterapeutit voivat ohjata ihmisiä perusteellisiin tutkimuksiin ja hoitoihin koululääketieteen pariin. Lääkärinvastaanotolla taasen ihminen voidaan kohdata kokonaisvaltaisemmin fyysis-psyykkis-henkis-sosiaalisena ja kulttuurisena olentona, jonka terveyteen mikä tahansa elämän epätasapainotila väistämättä vaikuttaa. Löytämällä terveydentilan heikkenemisen juurisyitä, voidaan vaikuttaa itse ongelmaan, ei vain sen oireen tukahduttamiseen esimerkiksi lääkkeillä. Eettisesti ja tiedollisesti pätevä luontaisterapeutti osaa ohjata sairautta epäillessään ihmisen lääkärin vastaanotolle. Joissakin tapauksissa kemialliset lääkkeet ovat vähintäänkin väliaikaisesti käytettynä paras ratkaisu. Luontaishoitojen ja lääkkeiden yhtäaikainen käyttäminen on hyvinkin suositeltavaa silloin, kun ihminen käyttää lääkkeitä. Ne eivät sulje toisiaan pois. Joidenkin hyvin vaikeasti sairaiden (syöpä tms.) hoidossa olisi tärkeää olla olemassa selkeät ja yksinkertaiset yhteistyömenetelmät lääkärien ja sekä julkisella että yksityisellä puolella työskentelevien (tämä siis tulevaisuuden toivevisioni) luontaisterapeuttien välillä. Toki ne olisi hyvä olla käytössä muutoinkin. Mielenterveysongelmista ja diabetesta sairastavat ovat yksiä suurista ryhmistä, jotka hyötyvät luontaishoidoista erityisen paljon.

Vanhusten, yksinäisyydestä kärsivien ihmisten ja kaikkien niiden, joilla on elämässään kosketuksen puutetta, on hyvin suositeltavaa käyttää sen tyyppisiä luontaishoitamisen metodeja, jotka sisältävät myös kosketushoitoa. Jo pelkällä kosketuksella on erittäin parantava vaikutus ihmiseen. Suositeltavaa olisi, että myös lääkärit voisivat halata ihmistä vähintään vastaanottoajan päätteeksi, mikäli vastaanottoajalla tapahtunut kohtaaminen on ollut hyvä, kokonaisvaltainen ja eheyttävä. Tietysti ihmisen (asiakas, ei potilas) yksityisyyttä kunnioittaen ja kysyen, haluaako tämä halauksen. Tämä voi kuulostaa radikaalilta, mutta tämä kuvaa sitä, millaisen kohtaamisen kautta toisia ihmisiä tulisi mielestäni lähestyä: aidosti kohdaten, nähden, kuunnellen, ymmärtäen, hyväksyen ja kunnioittaen. Eli rakastavasti.

Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla aidosti kohdatuksi. 

Jokaisella on oikeus tuntea rakkaudellista hyväksyntää.
Pysytään rakkaudessa <3